NEPSY – evaluare neuropsihologică copii 3-12 ani

De la 1 septembrie, 2015, vă punem la dispoziție un nou serviciu – evaluarea neuropsihologică a copiilor (3-12 ani). Psiholog Roxana Badea lucrează cu copii neurotipici și cu tulburări de dezvoltare, fiind realmente interesată de o practică cât mai eficientă și rezultate cât mai obiective, evaluate cu ajutorul unor instrumente validate pe populația românească. Prin acest instrument, ne propunem să răspundem nevoilor părinților și copiilor, oferind o perspectivă completă asupra dezvoltării acestora.

De ce și când o evaluare a copilului?

 • Pentru identificarea resurselor, abilităților, intereselor și preferințelor copilului;
 • La solicitarea părinților și a educatorilor, când există îngrijorări legate de comportamente disfuncționale și abilități care nu sunt în acord cu cerințele specifice vârstei;

NEPSY este o baterie de evaluare neuropsihologică completă, adaptată şi validată pe populaţia românească, pentru grupul de vârstă 3-12 ani, bateria conţine 27 de teste neuropsihologice, create special pentru copii, pe baza cercetărilor actuale.

NEPSY permite:

 • Evaluarea funcţiilor neuropsihologice din următoarele arii: atenţie şi funcţii executive, memorie şi învăţare, limbaj, funcţionare senzorio-motorie, procesare vizuo-spaţială;
 • Diagnoza profilului normal sau atipic de dezvoltare neuropsihologică a fiecărui copil;
 • Fundamentarea ştiinţifică a intervenţiei remediale precoce;
 • Analiza longitudinală a dezvoltării neuropsihologice a copilului.

În funcție de aria de dezvoltare, evaluarea vizează:

 • Atenţia şi funcţiile executive

Atenţia: reglarea vigilenţei, atenţia selectivă, menţinerea atenţiei, atenţia distributivă

Funcţiile executive: abilitățile de planificare, flexibilitatea strategiilor, abilitatea de a inhiba sau  rezista impulsurilor, distractorilor, memoria de lucru

 •  Limbajul

Procesarea fonologică (abilitatea de a repeta cuvinte fără sens, de a înţelege instrucţiunile, de a numi rapid, de a avea fluenţă verbală)

Capacitatea de a produce secvenţe orale ritmice

 • Funcţionarea senzorio-motorie

Abilitatea de procesare a informaţiei tactile, producerea de mişcări repetitive şi secvenţiale, abilitatea de imitare a poziţiilor mâinii

 • Procesarea vizuo-spaţială

Abilitatea de a sintetiza informaţiile într-un întreg cu sens şi de a le reprezenta mintal, abilitatea de a discrimina între obiecte, abilitatea de a înţelege relaţiile existente între obiecte, abilitatea de a reproduce sau copia un model, abilitatea de a rezolva probleme nonverbale

 • Memoria şi învăţarea:

Memoria: memoria de scurtă durată, memoria de lungă durată

Învăţarea: tulburări de învăţare

TIPURI DE EVALUĂRI:

 • Evaluare generală de bază

Presupune evaluarea celor cinci domenii cu ajutorul a 14 teste.

 • Evaluare generală aprofundată

Presupune evaluarea celor cinci domenii cu ajutorul a 26 teste.

 • Evaluare selectivă

Presupune evaluarea unui domeniu sau a mai multor domenii, în funcţie de eventualele dificultăţi ale copilului.

Iată o prezentare despre NEPSY realizată de Cognitrom: click aici.

În urma evaluării copilului se pot realiza programe de lucru în vederea dezvoltării abilităţilor necesare.

Pentru detalii și programări, ne puteți contacta la 0755.11.66.66 sau office@asteri.ro.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × five =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.