Interview/Interviu Thomas Topolanek

Who are you?

Cine ești?

Thomas. I prefer Rahi – I got this name like 15 years ago, for me was important: Deva Rahi in sanscryt means traveller to the Divine, so Rahi is the traveller.

Thomas. Prefer numele Rahi pe care l-am primit în urmă cu 15 ani și a reprezentat ceva important. În sanscrită Deva Rahi înseamnă călător către divin, așadar Rahi.

What do you love?

Is not an easy question. I love life. I love nature a lot, music, movies, playing games, travelling, croshet with one niddle.

Ce iubești?

Este o întrebare grea. Iubesc viața. Iubesc mult natura, muzica, filmele, jocurile, călătoriile, să croșetez cu un ac.

As a professional, who is Thomas?

In my previous “life” I used to work in a bank, I was in the banking business for almost 25 years.

Basically I am an artist – painting 20 years, I’ve got my own company.

I do LY since May 2010, I had my teacher – weekly LY (7 years now). I attended 3 times the LY teacher training (1st one – 34 people – 17 different countries – international experience) 2010, 2011, 2012. This year I was in Japan for facilitating a LY and painting wokshop.

I wrote a LY Anthem (2 times finalist in LY competition Check republic and Slovenia); 1st LY Competition in Vienna (2011); Germany & France – LY competitions; Master Teacher 2014 – 1 month India with Madan Kataria and I did LY with school kids and painting, with adults and painting. At many occasions I was the interpreter for Madan translating to german.

În calitate de profesionist, cine e Thomas?

În viața “anterioară” am lucrat într-o bancă, domeniu în care am profesat pentru aproximativ 25 ani.

De fapt, sunt artist, în ultimii 20 ani pictez, am propriul business. Sunt în comunitatea LY din mai 2010 când am făcut trainingul pentru a deveni LY Teacher, iar de atunci avem săptămânal întâlnirile clubului. Am participat de 3 ori la trainingul de LY Teacher (2010, 2011, 2012) deoarece îmi place experiența multiculturală (la primul training am fost 34 de persoane din 17 culturi diferite). Anul acesta am fost în Japonia în calitate de trainer pentru un workshop de LY și pictură.

Am compus un imn LY (a fost nominalizat de 2 ori în finala competițiilor de LY din Cehia și Slovenia); am organizat prima și singura competiție de LY din Viena în 2011; apoi în Germania și Franța. Am devenit LY Master Teacher în 2014, când am stat timp de 1 lună în India alături de Madan, unde am facilitat sesiuni de LY și pictură cu adulți și copii. Cu ocazia anumitor evenimente sunt alături de Madan în calitate de interpret engleză-germană.

Why and how LY?

I attended a seminar many years ago about communication and the wife of the trainer made a LY training in India. I was inspired also by the Japanese monk Ho-tai who was always laughing – this was the second hint and in Christmas, while having great time with my family, my youngest daughter told me “I never saw you laughing like that” and I considered that is really sad that she didn’t saw me like that.  I had the feeling that I really have to make a change and to bring me more laughter, and I wanted to be trained by the founder and after the first training I wrote the anthem.

De ce și cum LY?

În urmă cu mulți ani am participat la un seminar de comunicare, iar soția trainerului tocmai participase la un training de LY în India, ceea ce mi-a suscitat interesul. Apoi, am fost inspirat de călugărul Ho Tai care râdea tot timpul. Iar în cele din urmă, în perioada Crăciunului, eram alături de familie, simțindu-mă bine am râs cu lacrimi, iar fiica mea în vârstă de 8 ani mi-a spus că nu m-a văzut niciodată astfel. Insightul de atunci a fost că este trist ceea ce-mi spune, astfel încât am simțit că este nevoie de o schimbare și îmi doresc să aduc mai mult râs în viața mea, astfel încât m-am hotărât să mă formez chiar cu fondatorul, Dr. Kataria. După primul training am compus și imnul LY despre care am spus și mai devreme.

As a human being who is Thomas?

I have 5 kids, I granddaughter, I am a Reiki master for over 30 years and I attended many seminars from this domain. Educated as a spiritual adviser. I love drumming and I have a drumming class for 2 years now.

Personal, cine este Thomas?

Am 5 copii, o nepoțică, sunt Maestru Reiki de peste 30 ani și am participat la multe seminarii din această arie. Am fost format în calitate de consilier spiritual. Iubesc să cânt la tobe, iar de 2 ani și predau.

What is important for your life?

Good relations, starting with yourself, kids, parents and to be in peace with yourself and relations.

Ce este important în viață pentru tine?

Relații bune, începând cu tine însuți, copiii, părinții și să fii împăcat cu tine și relațiile tale.

Why Romania?

Roxana can answer because she is my LY buddy for life. We are in contact since 2011 and we never lost contact, I trust her and… it’s about chemistry. We met again in Frankfurt at 1st LY global conference (June 2017) where all the ideas come up for this training.

De ce România?

Roxana poate răspunde la această întrebare pentru că ea este partenerul meu LY pe viață. Ținem legătura din 2011 și nu ne-am “pierdut” vreodată, am încredere în ea și… este vorba despre chimie. Ne-am revăzut la conferința globală de LY din Frankfurt (iunie 2017) unde am avut primul gând despre acest training.

What is laughter?

It’s life energy.

Ce este râsul?

Energia vieții.

There is something more that you would like to share?

My experience with laughter is one of most intimate moments with people, it’s like communicating on a deeper level bypassing our logic mind, because we act like kids open and playful, without judgement. And listen, right now, it’s playing on radio It’s a wonderful life, I love synchronicity! 🙂

Aaaa, and I want to share with you one of my favorites saying – I love life, life loves me.

Laughter is perfect for becoming your best friend, because usually we are our worst enemy and when we learn to laugh about our imperfections we can become our best friends. My wish is for the people to be kind and nice and patient with yourself, so they will be with others also.

Mai este ceva ce ți-ar plăcea să împărtășești?

Experiența mea cu râsul reprezintă momentele cele mai intime cu oamenii, este o comunicare la un nivel profund care depășește raționalul, deoarece ne comportăm ca niște copii – cu deschidere și jucăuși, fără a judeca. Și ascultă, chiar acum, la radio se aude melodia Ce viață minunată!, iubesc sincronicitățile! Aaaa, și vreau să împărtășesc unul dintre citatele mele preferate: iubesc viața, iar viața mă iubește.

Râsul este perfect pentru a deveni cel mai bun prieten al tău, deoarece de obicei suntem cei mai duri inamici cu sine, iar când învățăm să râdem de propriile imperfecțiuni, atunci putem deveni cei mai buni prieteni ai noștri. Ceea ce îmi doresc este ca oamenii să fie buni, drăguți și răbdători cu sine, astfel vor fi și cu cei din jurul lor.

__________

We wait for you in February, for more details – Facebook event pageemail: haha@laughteryoga.ro or online form.

Te așteptăm în Februarie, pentru mai multe detalii – pagina de Facebook a evenimentului, email: haha@laughteryoga.ro sau formularul online.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × four =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.